Souhlas se zpracováním osobních údajů – pořizování a zveřejňování fotografií

Správce osobních údajů: STAREZ - SPORT, a.s., IČO: 26932211, Křídlovická 911/34, PSČ 603 00 Brno, (dále také jen správce).

Souhlasím, aby STAREZ - SPORT, a.s., v souvislosti s prezentací své činnosti, zpracovával mé osobní údaje pro následující účel:

pořízení fotografií ve sportovním kroužku a jejich zveřejnění v tištěných materiálech správce, v prostředí internetu na webových stránkách správce, facebookových stránkách a instagramu Sportujeme v Brně, na stránkách Sportovci do škol a na webových stránkách a v brožurách dodavatele finanční dotace - města Brna, za účelem informování o konání kroužků.

  • Souhlas uděluji na dobu 10 let.
  • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví nebo si přečtou tištěné materiály správce, v prostředí internetu webové stránky správce, facebookové stránky a instagram Sportujeme v Brně, stránky Sportovci do škol, webové stránky a brožury města Brna.

Máte právo:

  1. Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, a to oznámením na elektronickou adresu krejci@starezsport.cz, případně jinou formou na kontaktní údaje správce osobních údajů.
  2. Požadovat umožnění přístupu k Vaším osobním údajům.
  3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Městského sportovního klubu Brno, z. s., jsou nepřesné).
  4. Požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování.
  5. Podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací